sindelar_logo_2

Sádrokartony

Ze sádrokartonů realizujeme:

- stropní podhledy

- příčky

- kompletní půdní vestavby

napište nám

KNAUF

knauf_logo

Základní prvek stavebnicového systému tvoří sádrokartonová deska vyrobená z chemicky upraveného sádrového jádra opláštěného speciálním kartonem. Sádra je ekologicky i biologicky dokonalý stavební materiál – je biologicky zcela nezávadná, její hodnota pH je velice blízká lidské pokožce. Přispívá k tepelné pohodě člověka, zlepšuje zvukovou izolaci prostoru, řeší protipožární ochranu staveb a reguluje vlhkost vzduchu v uzavřeném prostoru.

Vyrábí se sádrokartonové desky standardní GKB pro běžné použití, protipožární GKF, impregnované GKB-I, GKF-I do vlhkých prostor. Pro speciální účely se vyrábí desky FIREBOARD s vysokou požární odolností (sádra je zde armována minerálními vlákny) a sádrovláknité desky VIDIWALL na stěny a podhledy, VIDIFLOOR na podlahy (zde se kombinací sádry a celulózy dosáhne vyšší pevnosti a tvrdosti povrchu).

Desky se upevňují šrouby na nosnou konstrukci z ocelových tenkostěnných pozinkovaných profilů nebo dřevěných latí, případně se lepí přímo na stěnu (tvz. suchá omítka). Součástí systému jsou spojovací prvky, závěsy, těsnící a bandážovací pásky, tmely.

VÝHODY SYSTÉMU

* jednoduchá zpracovatelnost – minimální odpad

* rychlé a čisté konstrukční řešení

* snadná demontáž a přemístění příček

* bezproblémové vedení instalací umístěných v dutinách konstrukce

* výborné tepelněizolační vlastnosti

* vysoký zvukový útlum

* zvýšená požární odolnost

* použití ve vlhkém prostředí

* tvarová variabilita

* optimální mikroklima

* vybudované prostory ihned k používání

* atesty a certifikáty na celý systém

* modernizace a rekonstrukce bytových jáder

* výstavba podkroví

LAFARGE

knauf_logo

Desky Lafarge odpovídají normě DIN 18180. Tyto desky jsou tvořeny sádrovým jádrem, jehož plochy a podélné hrany mají plášť z pevně držícího speciálního kartonu. Ten dodává deskám pevnost a stabilitu.

Tyto deksy se vyznačují snadnou opracovatelností za použití standardních nástrojů. Ověřené tmelící systémy zaručují hladký povrch stropů i stěn. Tvoří ideální podklady pro všechny druhy povrchových úprav v interiérech.

Pro zvláštní požadavky, např. požární ochranu nebo odolnost proti vlhkosti, jsou k dispozici speciální protipožární sádrokartonové desky Lafarge, nebo impregnované sádrokartonové desky Lafarge. Při použití odpovídajících spodních konstrukcí a izolace je možno realizovat konstrukce s požární odolností 15 až 120 minut (EI), konstrukce tepelně izolační a zvukově izolační.

DRUHY DESEK

Stavební desky Lafarge (GKB) Sádrokartonová stavební deska k montáži stěnových a stropních systémů.

Protipožární desky Lafarge (GKF) Sádrokartonová protipožární deska se sádrovým jádrem vyztuženým vlákny. Pro stejné oblasti použití jako stavební desky, s dodatečnými požadavky na požární ochranu.

Stavební desky impregnované Lafarge (GKBi) Sádrokartonová stavební deska (s impregnovaným jádrem desky) se zpomalenou a zmenšenou nasákavostí. Pro bytové koupelny a podobně využívané prostory.

Protipožární desky impregnované Lafarge (GKFi) Sádrokartonová protipožární deska (s impregnovaným jádrem desky), se sádrovým jádrem vyztuženým vlákny. Vybavena zpomalenou nasákavostí je používána rovněž v bytových koupelnách s dodatečnými požadavky na požární ochranu.

Kompaktní desky Lafarge (GKF) Sádrokartonová protipožární deska s mnoha možnostmi užití jako stavební deska, protipožární deska a deska pro vlhký prostor pro stěnové a střešní systémy jakož i pro obložení masívního charakteru.

Podlahové desky TE Lafarge (GKB) Sádrokartonová deska pro systém suchých plovoucích podlah TE Lafarge.